Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Tümü VİZYON ve MİSYON

Misyonumuz:          Üniversitemiz birimlerinin, hizmetlerini en iyi şekilde yürütebilmeleri için, mevcut ödenekler dahilinde mal ve hizmetlerin yasalar ve mevzuata uygun olarak en kısa zamanda, kaliteli ve en elverişli fiyatla satın alınması, depolanması ve dağıtılması ve bununla birlikte tüm  personeli ilgilendiren konularda hizmet kalitesinin artırılmasını sağlayarak, Üniversitemize yakışır şekilde, diğer birim,  kurum ve üçüncü şahıslara örnek teşkil edecek, etik değerlere uygun işlemler meydana getirmektir.   Vizyonumuz         Teknolojik imkanlarla donatılmış, kanunda belirtilen usulleri en iyi şekilde çalışmalarına ilke edinen, konusunda uzman, bilinçli, çalışkan ve gelişimci personeliyle, her zaman önce kamunun ve kurumun menfaatlerini ön planda tutarak temin ettiği kaynakları en mükemmel şekilde kullanarak Üniversitemizde örnek bir Başkanlık olmaktır.           124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim kurumlarının İdari Teşkilatı hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 30. ve 36. maddelerinde   İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının  görevleri belirlenmiştir. Bunlar: Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere üniversiteye ait bütçe tasarılarını plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulamasını izlemek, Yatırım Programlarının finansman kaynakları ile ilgili ve gerekli bilgi belge ve istatistikleri toplamak ve değerlendirmek, Uygulama sırasındaki nakit ve ödenek durumunu izlemek, Üniversitemizin Taşınır işlemleri ile her türlü ödeme ve tahsil işlerini yürütmek, Araç gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım vb. hizmetleri yapmak, Basım ve grafik ile evrak fotokopi yazı teksir hizmetlerini yerine getirmek, Sivil savunma, güvenlik ve çevre kontrolü işlerini yürütmek, Verilecek benzeri görevleri yapmak.

...
Tümü Duyurular

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı