Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Tümü MİSYON-VİZYON

MİSYONUMUZ  Yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde, Üniversitemizin çıkarlarını her platformda gözeterek faaliyetlerini yürütmek, bilgi ve deneyim sahibi, araştırıcı, sorgulayıcı, insani değerlere ve çevreye saygılı, yenilikleri izleyebilen farklı disiplinlerle iletişim kurabilen personel yapısını geliştirerek, görev ve sorumlulukların, etkili ve verimli bir şekilde sonuçlandırılması, harcama yetkisi dahilinde bulunan bütçe taslaklarını gerçek ihtiyaçların temini doğrultusunda ilkeli bir şekilde hazırlayıp ilgili kurumlara ve birimlere sunulması, tahsis edilen bütçe ödeneklerinin bütçe performans hedefleri gözetilerek, bütçe disiplinine riayet edilerek kullanılması, Üniversitemizin hizmet alanlarında (temizlik, güvenlik, personel servis taşımacılığı) KSÜ mensupları ile hizmet veren kuruluşlar veya kişilerin memnuniyetini sağlamayı hedef edinen bir başkanlıktır. VİZYON İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının vizyonu; görevinde sorumluluk sahibi, bilgili, gayretli ve çalışkan personeliyle, kendisine tahsis edilen ödeneğin, kamusal yarar ilkesi ile, gerçek ihtiyaçlar doğrultusunda, etkili ve verimli kullanılması, görev ve sorumluluklarını, Kurumun çıkarları ve KSÜ çalışanlarının memnuniyetini gözeterek yerine getirmektir.YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR     124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim kurumlarının İdari Teşkilatı hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 30. ve 36. maddelerinde   İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının  görevleri belirlenmiştir. Bunlar: Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere üniversiteye ait bütçe tasarılarını plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulamasını izlemek, Yatırım Programlarının finansman kaynakları ile ilgili ve gerekli bilgi belge ve istatistikleri toplamak ve değerlendirmek, Uygulama sırasındaki nakit ve ödenek durumunu izlemek, Üniversitemizin Taşınır işlemleri ile her türlü ödeme ve tahsil işlerini yürütmek, Araç gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım vb. hizmetleri yapmak, Basım ve grafik ile evrak fotokopi yazı teksir hizmetlerini yerine getirmek, Sivil savunma, güvenlik ve çevre kontrolü işlerini yürütmek, Verilecek benzeri görevleri yapmak.

...
Tümü Duyurular

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı