KSÜ Logo

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

VİZYONUMUZ :

         Üniversitemizin çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtan "Daha ileriye En iyiye" ilkesi doğrultusunda, yenilikçi ve her türlü özel güvenlik eğitimini alan personelimizle Üniversitemiz menfaatlerini ön planda tutarak, sorumluluk, gerçekçilik, katılımcılık ve adil olma ilkelerine bağlı kalarak eğitim-öğrenimin huzur ve güven ortamı içerisinde (sabotaj, soygun, her türlü afet ve yıkıcı-bölücü faaliyetlere karşı caydırıcı, önleyici ve durdurucu tedbirleri alarak) sürdürebilmesini sağlamak adına çalışmalarımızı şekillendirmek ve vereceği hizmetler ile örnek alınan bir Güvenlik Birimi olmak.

MİSYONUMUZ :

         Üniversitemizin strateji ve eylem planları doğrultusunda, eğitim-öğretim ve bilim faaliyetleri ile görev alanımızdaki hizmet ve faaliyetlerin yerine getirilmesinde, özel güvenliğin mevcut yasal düzenlemeler (5188 Sayılı Kanun ve Kanunun Birleştirilmiş Genelgesi) çerçevesinde şeffaflık ilkesi, eşitlik ilkesi, insan özgürlüğü ve haklarına saygılı ve memnuniyet ilkesini ön planda tutarak, vizyonumuzda ki hedeflere ulaşmak, etkin ve verimli hizmet sunmak.

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı